Sarah Pagano At Pan-Am Games For 7th Team USA Appearance