Josh Thompson, Cory McGee Win Falmouth Elite Miles