Cuba’s Pérez Throws 227-8 To Take World Discus Lead