EA Prez Says “Top Athletes” To Compete In ’23 European Games