Tonn Jessica 2068 DG

Tonn waited for the last lap to take control. (DON GOSNEY)