Mondo Duplantis 01 21

Unfortunately, few were able to see Mondo Duplantis put up his MVP season in person. (GLADYS CHAI/ASVOM AGENCY)